فهرست بستن
دولت فدرال تصمیم می گیرد تا انتخابات زودهنگام سنا را از طریق نشان دادن دست برگزار کند – پاکستان

دولت فدرال تصمیم می گیرد تا انتخابات زودهنگام سنا را از طریق نشان دادن دست برگزار کند – پاکستان

کابینه فدرال تصمیم گرفته است تا از طریق نشان دادن دست ، از دادگاه عالی پاکستان در مورد برگزاری انتخابات آینده سنا راهنمایی بگیرد. این…